ทำเนียบผู้บริหาร
แก้ไข 9 มกราคม 2561 อ่าน 865  ครั้ง

ทำเนียบผู้บริหาร

1.  นายบุญเรือน ศิริเขตต์ พ.ศ.2475-2486
2. นายบัว แก่นกลาง   พ.ศ.2486-2488
3. นายเหมือร ตาเพชร   พ.ศ.2488-2508
4. นายมโน สุดาทิพย์   พ.ศ.2508-2524
5. นายวิศิษฐ์ สุปินานนท์   พ.ศ. 2524-2525
6.นางอาภรณ์ ธูปถมพงศ์   พ.ศ.2525-2531
7. นายวิชัย ภู่หลำ   พ.ศ.2531-2534
8. นางจินตนา สวินทร   พ.ศ.2534-2537
9. นายเหมือน ศุภมงคลานนท์   พ.ศ.2538-2541
10. นางสุรางค์ เวชรักษ์   พ.ศ.2542-2546
11.นายพินิจ นฤนาท   พ.ศ.2546-2549
12. นายวุฒิชัย จุลวงศ์   พ.ศ.2549-2553
13. นายสถิต ศิลาบุตร   พ.ศ.2553-2555
14. นายเมธีธนัช ปะเสระกัง   พ.ศ.2555-2557
15. นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร   พ.ศ.2557-2559
16. นางสาวน้ำค้าง สาคร   พ.ศ.2559-2561
16. นางสาวกัลยา ชิตพงศ์   พ.ศ.2561-2563
17. นางณัฐชานันท์ มีผลกิจจารุกร  พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

 


 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่