วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แก้ไข 18 ธันวาคม 2560 อ่าน 701  ครั้ง

          วิสัยทัศน์ (Vision) : ภายในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนจินดาบำรุง บริหารจัดการการศึกษาแบบธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยี ทันสมัย มุ่งพัฒนาครู และผู้เรียนสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนดี เก่ง มีความสุขในสังคมยุคโลกาภิวัตน์

พันธกิจ

1. บริหารแบบธรรมาภิบาล : Good governance
2. จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
3. พัฒนาครู : E-Teacher
4. พัฒนาผู้เรียน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น
5. ผู้เรียน ดี เก่ง มีความสุข

 


 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่