Merry Christmas 2020
วันที่ 2020-05-17 เวลา 02:32:47pm อ่าน 364  ครั้ง

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกัลยา ชิตพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจินดาบำรุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “Christmas Day” ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนจินดาบำรุง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังนี้คือ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส ๒. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์มีความสนุกตื่นเต้นในการหาประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรมของสากลและเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของตนเองได้ ๔. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ทั้งนี้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑,๑๐๐ คน 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่