กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ 2563
วันที่ 2020-05-17 เวลา 02:41:41pm อ่าน 324  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนจินดาบำรุง จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความมุ่งมั่น ความเสียสละ และความสามัคคีในการทำงาน เคารพกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่