เวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
วันที่ 2020-05-17 เวลา 02:58:47pm อ่าน 279  ครั้ง

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระปลัดวิสุทธิศรี นนฺทชโย (ดร.) เลขานุการเจ้าคณะเขตมีนบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนจินดาบำรุง เวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งใน วันพุทธศาสนาคือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปฎิโมกข์ แก พระสงฆ์ สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติและเพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่