เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก
วันที่ 2020-05-17 เวลา 03:08:25pm อ่าน 325  ครั้ง

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนจินดาบำรุง ร่วมกับโรงเรียนจินดาบำรุง ได้จัดเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทุกห้องเรียน
ประธานกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พระราชธรรมกวี เจ้าคณะเขตหนองจอก – คลองสามวา เจ้าอาวาสวัดสัมมาชัญญาวาส
พระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์
พระครูอุดมจารุวรรณ (ดร.) เจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ
พระครูประสิทธิ์ดิลกธรรม เจ้าอาวาสวัดคู้บอน
พระครูถาวรธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้
พระครูสังฆภารวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ

ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์
พระปลัดวิสุทธิศรี นนฺทชโย (ดร.) เลขานุการเจ้าคณะเขตมีนบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ
ประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส ผอ.กัลยา ชิตพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจินดาบำรุง
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส ผอ.วุฒิชัย จุลวงศ์
คณะผู้จัดงานและดำเนินงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ไว้ ณ โอกาสนี้ 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่