การประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 2021-03-29 เวลา 02:54:19pm อ่าน 108  ครั้ง

สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>การประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่  29  มกราคม  2564
          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดเรียน ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำชับให้โรงเรียนทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้ง หากห้องเรียนใด มีอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอให้ปรับขยายให้เหมาะสม โรงเรียนต้องสะอาดและปลอดภัย ในการนี้ได้กล่าวชื่นชมผู้เข้าร่วมประชุม  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดรอบใหม่  และพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป 
          จากนั้น นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  ได้ชี้แจงแนวทางการเปิดเรียน  การสนับสนุนทรัพยากรให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และการบริหารจัดการงบประมาณในการดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 50 สำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษา 437 โรงเรียน ซึ่งเป็นการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
          ทั้งนี้  นายโฆสิต  ธรรมโฆสิต  หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตคันนายาว   พร้อมด้วยนางณัฐชานันท์  มีผลกิจจารุกร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจินดาบำรุง  และนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ณ โรงเรียนจินดาบำรุง  สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่