ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาวตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เนื่องในวันเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 2021-03-29 เวลา 04:14:39pm อ่าน 142  ครั้ง

สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาวตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เนื่องในวันเปิดเรียน 1  กุมภาพันธ์  2564

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564
         นายชูชาติ  พุ่มน้อย  ผู้อำนวยการเขตคันนายาว  มอบหมายให้  นายบัญชา สืบกระพัน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  พร้อมคณะ   เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนจินดาบำรุง  เนื่องในวันเปิดเรียน หลังจากที่มีการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  โดยมี  นางณัฐชานันท์  มีผลกิจจารุกร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนจินดาบำรุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร  ให้การต้อนรับและรายงานแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่  New Normal  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
         ซึ่งได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าประตู ทั้ง 2 ด้าน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  พร้อมกับมีการลงทะเบียนด้วยโปรแกรม ไทยชนะ และแบบบันทึกการเข้า-ออก ทุกครั้ง  จัดทำฉากกั้นพลาสติก  (Table Shield) นอกจากนี้ ได้ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์  อ่างล้างมือและสบู่เหลว มีการกำหนดจุดเพื่อเว้นระยะห่างทั้งในห้องเรียน  และพื้นที่ส่วนรวมของโรงเรียน  พร้อมทั้งได้มีมาตรการให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย  หลีกเลี่ยงการยืมอุปกรณ์การเรียน รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  ผู้ปกครอง และบุคลากร 
         ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด  และให้คำแนะนำเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกคนในการปฏิบติหน้าที่  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่