ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบุญศรีมุณีกร
วันที่ 2017-11-05 เวลา 03:43:00am

ผอ.น้ำค้าง สาคร โรงเรียนจินดาบำรุงได้จัดเทียน เพื่อถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบุญศรีมุณีกร