ผ่าน O-Net ทุกกลุุ่มสาระ
วันที่ 2018-01-10 เวลา 08:29:54am อ่าน 115  ครั้ง

                     โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

 

 

วิชา ปี 2558 ปี 2559
ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน
ภาษาไทย 49.33 49.48 52.98 54.22
คณิตศาสตร์ 43.47 45.18 40.47 43.16
วิทยศาสตร์ 42.59 43.44 41.22 43.6
สังคมฯ 49.18 49.27 46.68 50.45
ภาษาอังกฤษ 40.31 41.2 34.59 37.55