ครูดีเด่น เครือข่ายโรงเรียนที่ 48
วันที่ 2018-07-05 เวลา 12:51:02pm อ่าน 129  ครั้ง

            กรุงเทพมหานคร ได้จัดกลุ่มเขตการศึกษาแบ่งเป๋น เครือข่ายโรงเรียนที่ 48 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด เขตคันนายาว และ เขตวังทองหลาง ดังนี้

1. โรงเรียนจินดาบำรุง  เขตคันนายาว
2. โรงเรียนคันนายาว  เขตคันนายาว
3. โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว  เขตวังทองหลาง
4. โรงเรียนสุเหร่าดอกสะแก เขตวังทองหลาง
5. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง

 

             มีการจัดประกวดแข่งขัน ครูดีเด่น เครือข่ายโรงเรียนที่ 48 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียน และรับรางวัลมาทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่

1. นางสาวลาวัลย์ คำแสวง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์

2. นางสาวสุรัติยา คำศรี ครูชำนาญการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์

3. นายพิสิษฐ์ ทองงาม ครูชำนาญการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูดีเด่น สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

4. นายชิตณรงณ์ วงศ์อารี ครูชำนาญการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูดีเด่น สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา

                 โรงเรียนจินดาบำรุง ขอแสดงความยินดี และดีใจ ที่ได้รับรางวัลให้ครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการสร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ประจักและยอมรับของสังคม ขอให้รักษาคุณงามความดี และพัฒนา การศึกษา เพื่อโรงเรียนจินดาบำรุง และประเทศชาติต่อไป


ลิ้งค์รูปภาพ (URL)  :  รูปกิจกรรมเพิ่มเติม