วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 2018-07-28 เวลา 03:10:25pm อ่าน 198  ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ท่าน ผอ.น้ำค้าง สาคร ได้มอบหมายให้ รองฯ สุริยกานต์ สุรชน เป็นประทานให้พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือโรงเรียนจินดาบำรุง มีนายจักริน แสนสายเนตร เป็นหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางละไม สีหาอาจ เป็นผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง นายพิสิษฐ์ ทองงาม เป็นผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กิจกรรมผ่านไปโดยเรียบร้อยดี หลังจากพิธีเสร็จได้ทำลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะภายในและภายนอกโรงเรียน โรงเรียนจินดาบำรุงขอขอบคุณ ผู้กำกับและรองผู้กำกับ ทุกหมู่กอง ที่ดำเนินการเรียบร้อยดี