โรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น
วันที่ 2018-08-01 เวลา 08:48:22pm อ่าน 171  ครั้ง

โรงเรียนจินดาบำรุง ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร