พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
แก้ไข 5 กรกฎาคม 2561 อ่าน 76  ครั้ง