พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
แก้ไข 5 กรกฎาคม 2561 อ่าน 137  ครั้ง