ข้อมูลบุคลากร
แก้ไข 5 กรกฎาคม 2561 อ่าน 1027  ครั้ง

จำนวนบุคลากรตามโครงสร้างฝ่ายการบริหารงาน

ในโรงเรียนจินดาบำรุง จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา

 

กลุ่มตามโครงสร้าง

การบริหารงาน

เพศ

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

.ตรี

.โท

.เอก

รวม

1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน

-

1

1

-

-

1

-

1

2.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1

2

3

-

-

3

-

3

3.  ครู คศ. 3

1

7

8

-

7

1

-

8

4.  ครู คศ. 2

3

20

23

-

13

10

-

23

5.  ครู คศ. 1

1

7

8

-

5

3

 

8

6.  ครูผู้ช่วย

-

6

6

-

6

-

-

6

รวม

6

42

48

0

31

17

-

48

 

ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน 2561